BSport2

Athletics tables and software

Atletiek tabelle en sagteware

Terug

BekkerSport2

 Agtergrond inligting

Die Atletiek Prestasie Evaluasie (APE) tabelle is die enigste tabelle wat vir baan atletiek gebruik kan word in alle ouderdomme en items.

Die beginsel om verskillende prestasies oor die grense van items, ouderdom en geslag te vergelyk is deur verskeie persone en instansies gemoduleer.

Die eerste tabelle bekend was die wat tydens die 1912 olimpiese spele gebruik was in die meting van die 10 kamp.

Die mees algemene tablelle met erkenning in die atletiek gemeenskaap is die IAAF tabelle, die Hongaarse tabelle en die Portugese tablelle. Al hierdie tabelle is in 1962 in gebruik geneem maar hulle konsentreer slegs op senior atletiek.

Die enigste ander skool tabelle is die engelse skole tabel wat ‘n eenvoudige tabel is van 0 to 28 punte en slegs in twee ouderdomsgroepe (17 en 19).

Dr Williams het ook ‘n senior tabel ontwikkel maar die mees algemeen gebruikte tabel is steeds die IAAF tabel wat voortdurend bygewerk met die data van die top prestasies. Die ondekant van die tabel is egter onder verdenking aangesien dit ‘n reglynige verband het en nie die logaritmiese natuur van prestasie ontwikkeling in ag neem nie.

Historiese oorsig

Die tabelle word saamgestel deur gebruik te maak van ‘n kopiereg beskermde formule ontwikkel deur Sarel Bekker en met statistiese data voorsien deur Richard Stander.

2020

Die 1000 punt word aangepas met die nuutste statistiek. in gebruik vir die periode 2020-2023.

2015

Die 1000 punt word aangepas met die nuutste statistiek.

2011

Die 1000 punt waardes word aangepas om Suid Afrikaanse rekords te reflekteer. In sommige items is daar klein afwykings van die standaarde. Die tabelle sal vir 4 jaar gebruik word (2012 tot 2015).

2010

Die tabelle word aangepas met internasionale en SA statistiek vir die periode van 2005 tot 2009. Nuwe items word bygevoeg vir Dogters 14 (90mH, 300mH, Gewigstoot 4 kg) Dogters 19 (2000m Hindernis) Seuns 14 (100mH en 300mH)

2007

ABSA staak hulle borgskap en die naam verander van ABSA tabelle na Atletiek Prestasie Evaluasie (APE) tabelle. die APE tabelle word slegs gebruik in twee ouderdoms groepe naamlik 6 tot 14 jaar en 14 tot 21 jaar. Die IAAF tabelle (of gerekenariseerde APE tabelle) word vir senior altlete gebruik. Die logaritmiese kurwes word aangepas om Suid Afrikaanse standaarde te reflekteer van 0 tot 900 punte en dan internasionale standaarde bokant 900 punte. ‘n vergelyking is gedoen en daar is bepaal dat die 900 punt ongeveer ooreenstem met 1100 punte op die IAAF tabelle.

2000

Die tabelle word in lyn gebring met internasionale standaarde en die terminologie word gewysig, bv. Seuns o/19 word Junior Mans , Dogters o/17 word Jeug Vroue , ens. (Die ouderdomme verander nie, slegs die terminologie)

1999

‘n Uitgebreide opdatering word gedoen om die tabelle in lyn te bring met internasionale standaarde. Die amptelike tabelle van die Internasionale Amateur Atletiek Federasie (IAAF) word gebruik om die akuraatheid van die ASA tabelle te toets. SASOL onttrek en staak die reeks. ABSA stem in om die druk van die tabelle te druk en dus die benaming ABSA tabelle, selfde tabelle, ander naam.

1992

Opdatering met die nuutste statistiek word vrygestel.

1989

’n Logaritmiese formule word ontwikkel om die prestasies van atlete te meet en ‘n meer korrekte weergawe van prestasie tabelle te produseer.

1972

Die eerste poging om tabelle vir skole in Suid Afrika saam te stel wat die prestasies van atlete in enige item en ouderdom objektief te kan vergelyk met enige ander item. Dit was gerig op die reeks geborg deur SASOL en dus die benaming SASOL tabelle.