BSport2

Athletics tables and software

Atletiek tabelle en sagteware

BekkerSport2

Terug - Back

Hierdie bladsye gee program en tabel oorsigte

 

Vir die program word die ontwikkeling geskiedenis verduidelik.

 

Op ‘n afsonderlike bladsy is die beskikbare funksies van die huidige weergawe.

 

Die koste struktuur is op die koste bladsy vertoon asook ‘n bestelvorm.

 

Vir die tabelle word die agtergrond en die ontwikkeling geskiedenis verduidelik.

These pages gives program and table overviews

 

For the program, the development history is explained.

 

On a separate page you can see the available functions of the current version.

 

The cost structure is on the cost page which also include the order form.

 

For the tables, the background and development history is explained.